Connect thru Facebook

Friday, April 23, 2010

SPORSHO - LETS REACH OUT AND TOUCH HEARTS

Kuasha ekhono nameni chokher kole,
          Adhboja chokh swopnete mriyoman,
Tobrano gale oshru-r rekha-chobi,
           Jirno o buke tobuo dekeche ban.
Nil-nod noy, noditar-i rong nil,
           Tari kono bake, sobujer khelaghore,
Oshwomedher ghorata chutche ajo,
           Somajer deoa pakhnay vor kore.
Oi ghoratar-i rash-ta tante hobe,
           Shirno e hat, osthi-chormo-sar,
Parbe ki kore ghoratar sathe tumi?
           Hater rekhay lekha ache sudhu har.

Gayer jorer din hoye geche sesh,
           Shoktite tumi or sathe parbe na,
Ghoratar kache giye ekbar bolo,
           Nijei vabuk, thambe ki thambe na.
Ektu sporsho, ektu agun choa,
           Bodlate pare akhono somoy-take.
Chokher joler porosh ekuku pele,
           Porosh-pathor-o sona hoye jay tate.
Tarpor oi ghora-kei bosh kore,
           Dio pari tumi sorger sondhane,
Debotar sathe lorai ajke tomar,
           Ajke lorai bodoler awhane.

                                         ------- Rajarshi Ghosh
                                         23rd April, 2010